งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 อ.อภิชาติ สวนคำกอง ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งจัดขึ้นบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในงานนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บทางสมองหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ปรับปรุงข้อมูล : 4/1/2554 15:47:50     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4714

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด