งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

ผศ.ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรจากกองกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเสื้อสาขาของนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ โดยมอบให้แก่นักศึกษาแม่โจ้รุ่น ๗๕ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ลานสิงห์ไพร ชั้น ๑ อาคารเทพ พงษ์พานิช นับเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ควรได้รับการยกย่องเชิดชู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้แก่นักศึกษาสาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำไปปฏิบัติสืบต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6584

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด