งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ร่วมกับบุคลากรงานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เข้าร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจออกทำการตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลด้านจัดระเบียบสังคม

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5633

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด