งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

บุคลากรงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ออกติดประกาศข้อห้ามสำหรับนักศึกษาภายหลังกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการป้องกันการจัดกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่สร้างสรรค์ต่างๆ โดยติดประกาศไปตามคณะต่างๆ ทั่วมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาที่ละเมิดประกาศดังกล่าวจะมีโทษทางวินัยนักศึกษา โดยการตัดคะแนนความประพฤติจนถึงขั้นไล่ออกตามความรุนแรงของเหตุการณ์

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6161

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด