งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

สถานีตำรวจภูธรสันทราย จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม โดยเชิญผู้ประกอบการหอพักเอกชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และร่วมกันเสนอแนะแนวทางต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้สถิติการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ลดน้อยลง  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น ๔ อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6615

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด