งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

ผศ.ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมระหว่างบุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษาและงานวินัยและพัฒนา นักศึกษา เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันปัญหานักศึกษาจัดกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณห้องประชุมภูผา ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5110

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด