งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผศ.ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการควบคุมดูแลนักศึกษา ซึ่งเป็นเครื่อข่ายจากคณะต่างๆ ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเพื่อป้องกันปัญหาจากการจัดกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น ๓ อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5771

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด