งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมภูผา อาคารอำนวย ยศสุข งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำโดยมีผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ว่าที่ร้อยตรีนิโรจน์ สินณรงค์ และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมบูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%และวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยร่วมกับงานรักษาความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งมอบเสื้อปฏิบัติการ และป้ายไฟ(หยุุดตรวจ) ให้ทีมเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฎิบัติงานตามมาตราการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั้งยืนในที่สุด และเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือเพื่อป้องกันอุบัติภัย และสร้างสวัสดิภาพความปลอดภัยในการขับขี่ให้กับผู้สัญจรในมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงข้อมูล : 25/11/2564 14:19:50     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 669

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด