งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สวมหมวกนิรภัย100% ช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 43 และ 44 ให้ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัยในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการปฎิบัติงานตามมาตราการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั้งยืนในที่สุด และเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือเพื่อป้องกันอุบัติภัย และสร้างสวัสดิภาพความปลอดภัยในการขับขี่ให้กับผู้สัญจรในมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/2/2565 15:41:44     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 504

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด