งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

สืบเนื่องจากการที่ฝ่ายปกครองขององค์การนักศึกษา ได้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาครั้งที่ ๓ เนื่องจากกระทำความผิดตามกฎระเบียบของฝ่ายปกครอง งานวินัยและพัฒนานักศึกษาจึงประสานงานกับงานหอพักในการนัดพบนักศึกษาที่มีรายชื่อเพื่อสอบถามถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ผลจากการสอบถามพบว่ามีนักศึกษาบางส่วนที่ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา จึงให้แสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบกับฝ่ายปกครองขององค์การนักศึกษาต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4950

กลุ่มข่าวสาร : จดหมายข่าว

ข่าวล่าสุด