งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

งานวินัยและพัฒนานักศึกษาได้จัดทำโครงการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามยาเสพติดในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ ๓๐๐ คน

ผลจากการตรวจไม่พบนักศึกษาที่มีสารเสพติดจำพวกแอมเฟตามีนในปัสสาวะ โดยนักศึกษาบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ หากเป็นไปได้ควรตรวจสอบนักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือควรสุ่มตรวจนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น

ปรับปรุงข้อมูล : 4/2/2554 10:42:21     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3323

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด