งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งจะต้องกำกับดูแลกิจกรรมในปีการศึกษาหน้า งานวินัยและพัฒนานักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และบทบาทหน้าที่รุ่นพี่กับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ซึ่งจัดโดยงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และหัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยงานวินัยและพัฒนานักศึกษาได้แจกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องข้อห้ามสำหรับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ และข้อปฏิบัติตนฯ ให้นักศึกษาได้รับทราบ

ปรับปรุงข้อมูล : 4/2/2554 10:42:45     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2697

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด