งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

สืบเนื่องจากการเข้าร่วมกับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมอำเภอสันทราย เพื่อออกตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามแนวนโยบายของรัฐบาลด้านจัดระเบียบสังคม

ผลจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดหลายราย เช่น การเปิดร้านเล่นการพนัน (ตู้ม้า) การยินยอมให้เยาวชนอายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเกินเวลาที่กำหนด เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษาแม่โจ้ เช่น การใส่เสื้อที่มีชื่อมหาวิทยาลัยติดอยู่เข้าไปดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ในสถานประกอบการ การจับกลุ่มไม่ยอมกลับที่พักภายหลังสถานประกอบการปิดให้บริการ เป็นต้น โดยเฉพาะบริเวณสถานประกอบการในซอยข้างธนาคารออมสิน ซึ่งมีกลุ่มนักศึกษาแม่โจ้จับกลุ่มมั่วสุมกันอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง และควรพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 3/2/2554 10:46:51     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3884

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด