งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

งานวินัยและพัฒนานักศึกษา จะจัดทำโครงการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามยาเสพติดในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงเชิญคณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม

ผลจากการประชุมช่วยให้คณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน และมีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมมากขึ้น

ปรับปรุงข้อมูล : 4/2/2554 10:43:16     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3356

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด