งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ บุคลากรในสังกัดงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งออกทำการตรวจสอบป้ายทะเบียน และคู่มือการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ ในบริเวณสถานบริการอินเตอร์เน็ตซึ่งตั้งอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ซึ่งเกิดเหตุขึ้นบ่อยครั้งในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย

ผลจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดหลายราย ทั้งการไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน หรือไม่มีคู่มือการจดทะเบียน ทำให้เจ้าพนักงานต้องดำเนินการยึดรถเพื่อตรวจสอบว่าเป็นรถที่ไม่ได้ถูกโจรกรรมมา โดยเจ้าของรถต้องนำเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของไปติดต่อขอรับรถคืนที่ สภ.สันทราย ทั้งนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการเกิดเหตุโจรกรรมขึ้นบ่อยครั้งในบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อให้เฝ้าระวังรถจักรยานยนต์ของตนเอง

ปรับปรุงข้อมูล : 3/11/2554 13:17:47     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3978

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด