งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คุณกัลยาณี ใจใส แม่บ้านรักษาความสะอาดได้เก็บกระเป๋าสตางค์ซึ่งมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าจำนวน ๘,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยเอกสารสำคัญต่างๆ ได้ที่อาคาร
เทิดกสิกร (โรงอาหาร) แล้วติดต่อส่งคืนนางสาวมินตรา เขียวอ่อน นักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้เป็นเจ้าของ นับเป็นการกระทำความดีที่น่ายกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องต่อคุณความดีของคุณกัลยาณี ใจใส ซึ่งเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งได้ทำหนังสือแสดงความชื่นชมต่อการทำความดีไปยังบริษัทต้นสังกัดของคุณกัลยาณี ใจใส อีกด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 3/11/2554 13:25:02     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3894

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด